Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Winyol Healthcare Limited niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez szwedzką spółkę Winyol Healthcare Limited („Prezerwatywyoutlet.pl”). Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Winyol Healthcare Limited
Edge Water Business Complex
Triq Elija Zammit
STJ3150 St Julians
MALTA

Rejestr firm: MFSA (Malta Financial Services Authority)
Numer rejestracji firmy: C 54208
Autoryzowany przedstawiciel: Lars Christian Beitnes
Numer VAT: NR VAT MT20546929

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Winyol Healthcare Limited stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy Winyol Healthcare Limited.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Grupy Winyol Healthcare Limited. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Winyol Healthcare Limited – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy Winyol Healthcare Limited przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (kliknij tutaj). Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto Winyol Healthcare Limited lub konto możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta Winyol Healthcare Limited.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Winyol Healthcare Limited (kliknij tutaj), z wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Winyol Healthcare Limited, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited. Winyol Healthcare Limited zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta Winyol Healthcare Limited

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby Winyol Healthcare Limited ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited, wtedy Winyol Healthcare Limited ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Winyol Healthcare Limited musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Winyol Healthcare Limited nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres [email protected]

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że Winyol Healthcare Limited przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.2. Zakupy online

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w Winyol Healthcare Limited w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów.  Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktó

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.

Chcemy zaoferować Ci różne metody płatności i dokonamy analizy, aby sprawdzić, jakie metody płatności są dla Ciebie dostępne – w tym celu sprawdzimy Twoją historię płatności i historię wiarygodności kredytowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
* informacje na temat płatności i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje na temat zamówień

Jeśli masz konto Winyol Healthcare Limited będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:
* identyfikator konta lub członkostwa
* historię zakupów

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Winyol Healthcare Limited musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

Zautomatyzowany proces decyzyjny:
Jeśli złożysz wniosek o przyznanie kredytu jako metody płatności, zostanie on oceniony i rozpatrzony w sposób automatyczny. Masz prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to naszemu pracownikowi.3. Marketing bezpośredni

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
* płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
* jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte

Jeśli masz konto Prezerwatywyoutlet będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:
* imię i nazwisko
* adres
* wiek
* historia zakupów
* sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi spoza grupy Winyol Healthcare Limited.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Gdy to zrobisz, Winyol Healthcare Limited nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
* edytując ustawienia Twojego konta Winyol Healthcare Limited

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.4. Konto Prezerwatywyoutlet.pl

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie Winyol Healthcare Limited.

Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku, będziemy przedstawiać rekomendacje na temat rozmiarów i umożliwimy ocenianie oraz recenzowanie kupionych u nas produktów.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, Winyol Healthcare Limited będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszych platformach cyfrowych oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów oraz recenzji produktów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta Winyol Healthcare Limited.
Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
* data urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy agencjom internetowym, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta Winyol Healthcare Limited.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a Winyol Healthcare Limited nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto Winyol Healthcare Limited.

Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Winyol Healthcare Limited Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres [email protected] Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.5. Obsługa klienta

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi: 
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* datę urodzenia
* dane i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje o zamówieniach
* numer konta/ numer członkowski
* całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Winyol Healthcare Limited

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 100 dni, a dane potrzebne do zarządzania sprawami przez 12 miesięcy.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited. Winyol Healthcare Limited zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.6. Rozwój i udoskonalenia

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby oceniać, rozwijać i ulepszać nasze usługi, produkty oraz systemy dostępne dla wszystkich klientów. Nie będziemy analizować Twoich danych na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane.

Będziemy między innymi przeprowadzać analizy, które pozwolą nam zmieniać nasze usługi, aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Analizy są też używane do rozwijania i nieustannego ulepszania logistyki dostaw towarów poprzez tworzenie prognoz zakupów, stanu magazynowego oraz dostaw, a także prognozowanie naszych zasobów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – dzięki usprawnianiu procesu dokonywania zakupów i planowania dostaw.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, jeśli nam je udostępnisz:
* numer klienta
* datę urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane:
* historia zamówień
* informacje o dostawie
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Korzystamy też z usług firm analizujących ruch w sieci, aby analizować ogólne zachowania online naszych klientów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozwijania i ulepszania naszych usług oraz produktów, na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz mieć aktywne konto Winyol Healthcare Limited.

Twoje dane zostaną usunięte po tym, jak skasujesz konto Winyol Healthcare Limited.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Winyol Healthcare Limited Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres [email protected] Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.7. Wypełnienie zobowiazan prawnych

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* numer klienta
* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* kwota transakcji
* data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane będą udostępniane w ramach Grupy Winyol Healthcare Limited.

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Winyol Healthcare Limited przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.8. Zapobieganie przestępstwa i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegasz regulaminu oraz aby wykrywać korzystanie z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać mu.
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail
* numer klienta
* historię zamówień
* informacje o dostawach
* historię płatności

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Będziemy też udostępniać Twoje dane firmom w celu raportowania opartego na wyjątkach.
Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu Winyol Healthcare Limited.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Winyol Healthcare Limited Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres [email protected] Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.9. Pliki Cookie

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt.
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto Winyol Healthcare Limited.

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.Kup Prezerwatywy Online

Znajdź właściwy rozmiar!

Hitta rätt kondom storlek

Wybierz idealny rozmiar prezerwatywy dla Ciebie, dzięki temu zwiększysz komfort i poprawisz swoją wydajność.

Marki

 • EXS
 • My Size
 • Soft
 • Worlds Best Kondomer
 • Fromms
 • Manix
 • Pjur
 • Ritex
 • Love Light
 • SKYN
 • Unimil
 • Ormelle